Διάφορα Έντυπα

  • συγκατάθεση για τη πραγματοποίηση μιας χειρουργικής επέμβασης
  • πότε πρέπει να επικοινωνήσετε με τον ιατρό επειγόντως

  • φύλλο εκτίμησης της σπαστικότητας μετά από δοκιμασία μπακλοφαίνης ( ελληνικά | english )