Προεγχειρητικες Οδηγιες

προετοιμασία για το χειρουργείο

  • προετοιμασία για χειρουργείο σπονδυλικής στήλης
  • προετοιμασία για χειρουργείο κρανίου/εγκεφάλου
  • προετοιμασία για την εμφύτευση βαλβίδας υδροκεφάλου
  • προετοιμασία για την εμφύτευση νευροδιεγέρτη νωτιαίου μυελού (spinal cord stimulation)
  • προετοιμασία για πραγματοποίηση οσφυονωτιαίας παρακέντησης (ΟΝΠ)
  • προετοιμασία για πραγματοποίηση block ενδοτρηματικού ή οπισθίων αρθρώσεων
  • προετοιμασία για αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα