Μετεγχειρητικές Οδηγίες

 • μετεγχειρητικές οδηγίες για κάθε τύπο επέμβασης
  • γενικές μετεγχειρητικές οδηγίες
  • οδηγίες για χειρουργείο στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης
  • οδηγίες για χειρουργείο στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης
  • οδηγίες για οσφυονωτιαία παρακέντηση
  • οδηγίες για block ενδοτρηματικό ή οπισθίων αρθρώσεων
  • οδηγίες για αποσυμπίεση καρπιαίου σωλήνα